Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
Piemiņas diena
Aivars Arnicāns, Krāslavas rajona Afganistānas kara veterānu priekšsēdētājs

Pagājuši jau 17 gadi, kopš pēdējais PSRS 40.armijas karavīrs atstājis neatkarīgās Afganistānas zemi. Par šī kara nozīmi un taisnību lai runā šodienas politiķi un vēsturnieki, bet ierobežotā padomju armijas kontingenta rindās dienēja arī 3612 Latvijas karavīri, no kuriem kara laikā gāja bojā 59, ievainoti 145, bez vēsts pazudis viens, par invalīdiem kļuvuši 42 cilvēki.

15.februāris ir diena, kad mēs atceramies gan kara laikā, gan šodienas dzīvē bojā gājušos biedrus. Sabrūkot PSRS, tika likvidēta likumdošana, kas paredzēja Afganistānas kara veterānu tiesības saņemt sociālo un bezmaksas medicīnisko aprūpi. Un pašlaik nav likuma, kas regulētu kara veterānu statusu.

Savas tiesības ir nosargājušas politiski represēto personu un Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnieku apvienības. Arī tagad Latvijas karavīri pilda savus dienesta pienākumus un doto zvērestu Afganistānā un Irākā. Karavīri neatbild par šo lēmumu pareizību, viņi izpilda mūsu valdības pavēles. Lai kārtējās valdības maiņas rezultātā neciestu karavīri, kuri godam ir izpildījuši savu pienākumu pret valsti, kuri ir guvuši ievainojumus un psiholoģiskas traumas, nepieciešams izveidot visu šodienas militāro konfliktu veterānu asociāciju, kura aizsargātu tās biedru tiesības. Valdības līmeni jānodibina komisija, kura izskatītu jautājumu par Afganistānas kara veterānu tiesību noteikšanu līdzvērtīgi politiski represēto personu un Černobiļas avārijas likvidācijas dalībnieku tiesiskajam statusam.

Afganistānas kara veterāni ir lojāli Latvijas valstij, bet viņiem pašlaik pat liegts nēsāt saņemtos apbalvojumus par izpildīto zvērestu un gūtajiem ievainojumiem.

Diena, 2006. gada 16. februāris.

  Atpakaļ  Back   

 Sākumlapa  Home