No PSRS latviešu avīzēm 1937. gadā

Pēdējais Komunāru Cīņas numurs

atpakaļ