Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

 

Home| Jaunumi News | Dokumenti | Video | Grāmatas | Prese | Articles in English

Sākumlapa Home

 

   Šajā Interneta vietnē atrodas grāmatas pilns teksts - raksti, sprediķi, runas

Latvijas Politiski Represēto Apvienība

Totalitārisma Seku Dokumen- tēšanas Centrs

Okupācijas Muzejs

Saeima, Valsts Prezidents

Vēsturnieku komisija  

Atbildība par noziegumiem pret cilvēci

Gulagu pārdzīvojušo atmiņas

Piemiņas vietas un atceres

Krievijas latviešu iznīcināšana

Otrais 
pasaules karš

Holokausts
The Holocaust

Gunāra Astras Brīvības fonds

These Names Accuse

Latvijas vēsture internetā

Latvijas vēstures datu krātuve

PBLA

 Muzeji

Uz lapas sākumu
Top of the page

Baigais Gads  fotoattēlu un dokumentu krājums par boļševiku valdīšanas laiku Latvijā 1940.g.

 


Igaunijas Okupāciju Muzejs. Igauņu, angļu un krievu valodās


Lietuvas Genocīda un pretošanās izpētes centrs Genocide and resistance research centre of Lithuania

 
 

Guntis Kalme. Jums, izsūtītajiem, leģionāriem, nevienlīdzīgajiem, paldies! 
Priekšvārda vietā

Priekšvārds

Izsūtīto pateicības apliecība

Janvāra barikāžu atcerei

1991. gada janvāra garīgās cīņas stratēģija un taktika

Mūsu tautas zvaigžņu stunda

“Janvāra mācība” — no kā mēs mācīsimies?

Latviešu leģiona atcerei

Garīgo vērtību radīšana un aizstāvēšana
Leģionāru uzdevums 
Vai ticam?
Latviešu leģiona garīgi ētiskā nozīme Latvijas vēsturē

1949.g. 25. marta deportāciju atcerei

Ciešanu bilance

Baisā jubileja

Pareizā izvēle

Mūsu piederība

1941.g. 14. jūnija deportāciju atcerei

Cilvēks dzīvo mūžīgi

Vēstures mācība

Turiet sāli sevī!

“Svētīgi taisnības dēļ vajātie” 
Lielais eksperiments
Dziedinošais pravietojums

1940.g. 17. jūnija okupācijas atcerei

Latvija ir!

11. novembris - Lāčplēša diena

Par varoņu un varonības godināšanu

18. novembris - LR proklamēšanas diena

Patriotisma kristīgie pamati

Noslēguma lūgšana


Leģionārs — izredzētais vai upuris?  Guntis Kalme, 16. martā, 2005

Gunta Kalmes grāmata "Durvis uz mājām"

 

Diena, kad pieminām arī represētos ticīgos.  R. Baloža raksts
Pārdomas par Šoa. Pāvesta Jāņa Pāvila II vēstījums

 

 
 

 

 

 

Gunta Kalmes grāmata
veltīta jums, jums, kas izturējāt izsūtījumu un nesalūzāt, jums, leģionāriem un nacionālajiem partizāniem, kas gadiem izmisīgi cīnījāties pret milzu pārspēku, jums, kas viņiem palīdzējāt, jums — reliģiskajiem un politiskajiem disidentiem, kas bezcerīgajos padomju gados vientuļi iestājāties par cilvēka cieņu un brīvību, un jums, kas joprojām neesat vienaldzīgi pret Dievu un savu tautu

 
 
 

Ekspedīcijas uz Gulaga nometņu vietām

Helēne Celmiņa. Sievietes padomju cietumos


Molotova - Ribentropa pakts


Dokumenti, arhīvu materiāli, pētījumi

Izstāde "Sibīrijas bērni"
Zīmējumu konkurss

 

Latviešu ciems Sibīrijā
 Lejas Bulāna

 

Martirologa projekts
CD diskā

 

 

 

Raksti izmantojami tikai informatīviem un izglītības mērķiem. Obligātas ir norādes uz pirmavotiem

Rakstu nelicenzēta izmantošana komerciālos nolūkos nav atļauta