Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
Par Lielo teroru pret latviešiem
Par mocekļiem un mocītājiem  1937.-1938.g.
Jānis Riekstiņš
Asinskārais "divnieks"
Lielā terora inkvizitori

Par "latviešu sazvērestību"
Izmeklēšanas metode - spīdzināšana
Par "dzimtenes nodevēju ģimenes locekļiem" pēc Lielā terora

Krievijas latviešu iznīcināšana

...Ježova pavēles par masu represiju sākšanu sekoja cita citai. Tā, piemēram, saskaņā ar 1937.gada 5. augusta pavēli bija paredzēts arestēt 258 950 cilvēkus. Taču šie N. Ježova noteiktie arestu "limiti" turpmāk tika daudzkārt palielināti.

Izpildot iekšlietu tautas komisāra pavēles instrukcijas un norādījumus, tika safabricētas lietas par arvien jaunām sazvērestībām, spiegu, diversantu, teroristu un nacionālistu organizācijām. Savukārt tiesu un ārpustiesas iestādes apsūdzēto lietas izskatīja dažās minūtēs, visbiežāk piespriežot jau iepriekš noteikto sodu - nošaušanu. Taču tas stāvokli daudz nemainīja - arestēto skaits arvien palielinājās. Tad līdzās Kara kolēģijai, kara tribunāliem, Sevišķajai apspriedei un "trijniekiem" arestēto likteņu izlemšanā stājās tāds ārpustiesas surogāts kā t.s. "divnieks", kurā galvenā loma bija ierādīta PSRS iekšlietu tautas komisāram N.Ježovam un PSRS prokuroram A.Višinskim. Tieši viņš kā valsts apsūdzētājs uzstājās IeTK falsificētajos politiskajos procesos. N.Buharina un A.Rikova tiesas procesā viņš aicināja: "Mūsu tauta prasa vienu: nospiediet nolādēto riebekli! Paies laiks. Nīstamo nodevēju kapi aizaugs ar nezālēm un dzelkšņiem, pārklāti ar godīgo padomju cilvēku mūžīgo nicinājumu. Mēs, mūsu tauta arī turpmāk soļosim pa ceļu, kurš attīrīts no visiem pagātnes netīrumiem un draņķiem, ar mūsu mīļoto vadoni un skolotāju lielo Staļinu priekšgalā."

Šā "ceļa attīrīšanu" N.Ježovs un A.Višinskis veica, arī darbojoties "divniekā", - bez apsūdzētā klātbūtnes, bez lieciniekiem un lietas materiālu izskatīšanas vienā dienā piespriežot nāvessodu tūkstošiem pilnīgi nevainīgu cilvēku. Kā liecina arhīva dokumenti, daudzkārt "divnieks" nāvessodu bija piespriedis agrāk, nekā IeTK izmeklētāji bija paspējuši safabricēt lietu un uzrakstīt apsūdzības slēdzienu...

Asinskārais "divnieks"
Lielā terora inkvizitori

Par "latviešu sazvērestību"
Izmeklēšanas metode - spīdzināšana
Par "dzimtenes nodevēju ģimenes locekļiem" pēc Lielā terora 
Latvijas Vēstnesis

Krievijas latviešu iznīcināšana

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home