Jaunas liecības par staļinismu

16. novembrī Latvijas Valsts arhīva (LVA) jaunajā ēkā Pārdaugavā, Kurzemes prospektā 5, plašā vēsturnieku un arhīvistu pulkā notika grāmatas "Represijas Latvijas laukos (1944 – 1949)" atvēršana. Šī dokumentu un materiālu krājuma sastādītājs un tā priekšvārda autors ir LVA Publikāciju daļas vecākais referents vēsturnieks Jānis Riekstiņš, kam neapšaubāmi ir īpaši lieli nopelni totalitārā režīma vēstures avotu apzināšanā, apkopošanā un publicēšanā. Dokumentu krājuma sagatavošanu finansējusi "Daugavas Vanagu" organizācija, bet izdošanu — ārzemēs nodibinātais Latviešu fonds.

Šajā izdevumā publicēti 118 LVA fondos esošie Latvijas Komunistiskās partijas, LPSR Ministru padomes, prokuratūras, kā arī dažādu tā laika ministriju dokumenti, kas pārliecinoši stāsta par staļiniskā totalitārisma režīma bargajām represijām pret zemniecību, it īpaši pret tās turīgāko daļu. Krājumā ietvertie dokumenti galvenokārt ir pirmpublicējumi. Tikai nedaudzi jau agrāk ir publicēti "Latvijas Vēstnesī" vai žurnālā "Latvijas Arhīvi" .

Kā sacīja grāmatas autors Jānis Riekstiņš, pie šīs zinātniskās tematikas par represijām Latvijas laukos viņš rūpīgi strādājis jau ilgāk nekā desmit gadus. Tagad viņš sācis pētīt piecdesmito gadu vēstures avotus, kas ataino dramatisko stāvokli Latvijas laukos pēc kolhozu sistēmas izveides un arī tā sauktā Hruščova atkušņa laikā. Tātad gaidāmas jaunas publikācijas un droši vien arī nākamais dokumentu krājums.

Par dokumentu krājuma saturu izteiksmīgi liecina kaut vai tā piecu nodaļu nosaukumi: "Sagādes parādnieku sodīšana", "Nodokļu politika — zemnieku izputināšanas līdzeklis", "Zemnieku dzīšana meža darbos", "Kadru tīrīšana", "Represīvo iestāžu patvaļa".

"LV" informācija,    17.11.2000  Nr. 413/417 (2324/2328) 

atpakaļ uz Noziegumi pret cilvēci