Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 
Politiski represēto saietus sagaidot
Jānis Zvirbulis

Ir klāt Latvijas politiski represēto kongresi, kas notiks Latviešu biedrības namā š.g. 7. un 12.decembrī. Uz lielo politisko pārmaiņu fona, kad nomainījās divas trešdaļas Saeimā bijušo deputātu, šo organizāciju dzīvē tik nopietnu izmaiņu pagaidām nav. Taču būtu nepareizi iedomāties, ka šīs politiskās nobīdes ir bijušas bez represēto aktīvas līdzdalības. Joprojām dzīvi un darbīgi ir ap 30 tūkstošiem represijas tieši pārcietušo Latvijas cilvēku. Ap tiem joprojām ir vēl daudzkārt plašāks sabiedriskais slānis, ko nosacīti varam dēvēt par represēto loku un ko veido šo represēto tuvinieki, pēcnācēji, līdzgaitnieki un līdzjutēji. Var droši teikt, ka šo cilvēku kopsaucējs pagājušajā laika posmā ir emocionālā attieksme pret valsts apsolīto, par budžeta naudu celto, presē un citos medijos iztirzāto un galu galā Torņakalna stacijas pagalmā uzstādīto pieminekli represēto piemiņai. Kaut arī oficiālie kuratori piemineklī nekā peļama nesaskatīja, represēti to bija iedomājušies citādu — valstiska piemiņas simbola cienīgu, Brīvības pieminekļa apkaimē novietotu, kā to arī paredzēja konkursa nostādnes. Pašreiz atkal ir pavīdējis it kā jauns cerību stariņš saistībā ar Konstantīnam Čakstem paredzētā pieminekļa projektu bijušā ļeņinekļa vietā. Vai labs kaimiņš šādam piemineklim nevarētu būt represēto piemineklis uz trīsstūra rožu laukuma Tērbatas ielas un Brīvības bulvāra krustojumā Tiesu pils priekšā? Jaunākā paaudze var arī nezināt, ar kādiem rīdīšanas un melīgas propagandas iesaukvārdiem pirms izsūtīšanas tika apveltīti deportācijām nolemtie cilvēki — budzis, asinssūcējs, tautas ienaidnieks u.tml. Torņakalna pieminekļa ķēmīgi deformētie tēli vēl šodien rezonē ar šīm melu propagandas klišejām. Pienācis laiks to labot, neitralizējot ar citu pieminekli. Tas varētu būt represēto piemineklis centrā, kopā ar Čakstes pieminekli veidojot Brīvības pieminekļa ansambļa telpisku izvērsumu. Represēto piemineklim projektu ir atstājis nu jau aizsaulē esošais ievērojamais latviešu tēlniecības vecmeistars profesors Alberts Terpilovskis, šis viņa darbs ir pozitīvi novērtēts presē. Kā Čakstes, tā represēto piemineklis papildinātu viens otru, veidojot laikmeta pretrunu liecības un tautas varonības ainu — par spīti pāridarītājiem. Čakstes pieminekli, piemēram, varam iedomāties kā latviešu tautu simbolizējošu, skrējienā paklupušu vai ievainotu cīnītāju, kuru balsta vai ceļ Konstantīns Čakste, bet represēto pieminekļa tēlus jau veido izsūtīto ģimenes trīs paaudžu pārstāvji dramatiskā ceļā pretī nezināmajam. Par pagātnes neveiksmēm pieminekļa lietā daļa atbildības jāuzņemas arī bijušajai represēto organizāciju vadībai.
Diena, 2002. gada 7. decembris.

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home