Apcietināts liepājnieks Jevgeņijs Savenko, ko apsūdz noziegumos pret cilvēci
Daiga Mikuļska

Šonedēļ Liepājā bija ieradušies Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Totalitāro noziegumu izmeklēšanas nodaļas darbinieki virsprokurora Jāņa Oša vadībā. Sadarbībā ar Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes Kārtības policijas darbiniekiem Ječos, savā vasarnīcā, tika aizturēts 85 gadus vecais Krievijas Federācijas pilsonis un Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs Jevgeņijs Savenko. Viņu sauc pie kriminālatbildības par aktīvu piedalīšanos noziegumos pret cilvēci un par genocīdu pret Latvijas iedzīvotājiem. Viņš apsūdzēts pēc Kriminālkodeksa 68.1 panta. Savenko darbība bija vērsta uz to, lai tiktu nogalināti, izsūtīti uz nometnēm vai novesti līdz psihiskām saslimšanām tie Latvijas iedzīvotāji, kurus komunistiskais totalitārais režīms uzskatīja par nevēlamiem un neuzticamiem.

Bijušais čekists dzīvoja Ječos

Bija savākta operatīvā informācija, ka Savenko mitinās nevis savā pieraksta vietā Liepājā, Alejas ielā 37/39, bet gan savā vasarnīcā Ječos. 12.oktobrī tur kopā ar Kārtības policijas darbiniekiem ieradās Ģenerālprokuratūras Totalitāro noziegumu izmeklēšanas nodaļas pārstāvji un Jevgeņiju Savenko aizturēja. Kā vakar "Kurzemes Vārdam" telefonsarunā pastāstīja šīs nodaļas virsprokurors Jānis Osis, aizturētais notiekošo uztvēris samērā mierīgi, tikai nedaudz piesarcis. Vasarnīcā viņš ir bijis kopā ar sievu. Savenko gan sūdzējies, ka viņam veselība nav īsti laba, bet izskatījies tīri mundrs. J.Osis: "Nepieciešamības gadījumā aizturētajam, protams, būs iespēja saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību."

No Ječiem Savenko nogādāts Policijas pārvaldē, kur nopratināts kā aizdomās turētais. Ņemot vērā izdarīto noziegumu smagumu, Liepājas tiesā tiesnesis I.Lagzdiņš pieņēma lēmumu J.Savenko apcietināt. Pašlaik viņš atrodas Liepājas Iepriekšējās izmeklēšanas cietumā, bet drīzumā tiks nogādāts uz Rīgas Matīsa cietumu. Pēc J.Savenko aizturēšanas izdarīta kratīšana viņa dzīvesvietā Alejas ielā, kur atrasti vairāki svarīgi materiāli, kuriem ir nozīme šajā lietā. Arī bijušā PSRS drošības iestāžu darbinieka J.Savenko krāsainā parādes fotogrāfija ar visām saņemtajām goda zīmēm.

Ierosināta lieta par noziegumiem pret cilvēci

"Kurzemes Vārds" lūdza Oša kungu pastāstīt par šīs lietas būtību. J.Osis: "Ģenerālprokuratūrā ir reģistrēta krimināllieta ar numuru 81205098, kas ierosināta un tiek izmeklēta par noziegumiem pret cilvēci, par genocīdu, kas bija vērsts pret Latvijas pamatiedzīvotājiem. Pie atbildības šajā lietā tiek saukts Liepājā pierakstītais un ilgus gadus dzīvojošais Krievijas pilsonis Jevgeņijs Savenko, kurš dzimis 1914.gada 20.janvārī Orlas apgabalā. Pēc tautības krievs, ieguvis augstāko izglītību, precējies. Komunistiskās partijas biedrs kopš 1939.gada. Agrāk nav sodīts. Pēc 1940.gada 17.jūnija viņš PSRS drošības iestāžu veidotās operatīvās grupas sastāvā komandēts uz Latviju. Pirms tam Savenko bija strādājis drošības iestādēs Maskavā, kur arī ieguvis attiecīgu augstāko izglītību. Ar LPSR Valsts drošības tautas komisāra A.Novika 1940.gada 3.septembrī izdoto 1.pavēli atbraukušais speciālists iecelts par LPSR Valsts drošības tautas komisariāta Izmeklēšanas daļas vecāko izmeklētāju. Šajā amatā viņš strādāja līdz 1941.gada jūnijam. Nepilna gada laikā visa Savenko darbība bija vērsta uz to, lai lielākoties tieši fiziski iznīcinātu tās Latvijas iedzīvotāju grupas, kuru locekļus komunistiskais totalitārais režīms un represīvās valsts varas iestādes atzina par sociāli bīstamām un režīmam naidīgām. Savenko apsūdzēts par apzinātu darbību, kas vērsta uz šo iedzīvotāju pilnīgu vai daļēju iznīcināšanu, viņus nogalinot, nodarot nopietnus miesas bojājumus vai novedot līdz psihiskām saslimšanām, tīši radot neciešamus dzīves apstākļus. Cilvēki tika vajāti, atņemot vai ierobežojot viņu cilvēktiesības.

Vajāja pat skolniekus

Savenko, būdams okupācijas varas pārstāvis, tīši un, lai panāktu iedzīvotāju nelikumīgu un nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības, sāka vajāšanas teroru pret Latvijas brīvvalsts robežsargiem, bijušajiem policistiem, aizsargu organizācijas biedriem, Latvijas armijas virsniekiem, Universitātes studentiem, pat skolēniem un citiem iedzīvotājiem. Vecākais izmeklētājs parakstīja lēmumus par šo cilvēku apcietināšanu, saukšanu pie kriminālatbildības, kā arī apsūdzības rakstus krimināllietās. Apzināti tika izvirzītas fiktīvas un apmelojošas apsūdzības par šo cilvēku darbošanos teroristiskās organizācijās. Par tādām tika uzskatītas pat brīvvalsts studentu korporācijas. Uzskatīja, ka "nodevēju" mērķis ir gāzt padomju varu un izplatīt pretpadomju aģitāciju. Savenko zināja, ka par vainīgiem atzītās personas nošaus vai uz ilgiem gadiem ieslodzīs padomju soda nometnēs. Apsūdzētos sauca pie kriminālatbildības par dzimtenes nodevību un bez jebkāda pamata notiesāja arī ar augstāko soda mēru ­ nošaušanu."

Liepājas laiks

Vēl J.Osis pastāstīja, ka pēc Otrā pasaules kara J.Savenko apstiprināts par LPSR Valsts drošības tautas komisariāta Liepājas apriņķa priekšnieka Jaunpetroviča vietnieku. Šajā amatā viņš strādājis līdz 1950.gadam, kad atlaists par specaģentu jeb stukaču vervēšanai paredzēto 4000 rubļu piesavināšanos un iztērēšanu. Taču arī pēc tam komunistiskās partijas Liepājas komiteja rūpējās, lai savs cilvēks nepaliktu bez vadošiem amatiem un krietna atalgojuma. Zemāks amats par direktora vietnieku viņam netika piedāvāts. Strādājis Okeāna zvejas flotes Liepājas bāzē, Linoleja rūpnīcā un kādu laiku bijis pat izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks celtniecības jautājumos. 1974.gadā aizgājis pensijā.

Totalitāro noziegumu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors J.Osis paskaidroja, ka visā pasaulē nepastāv noilgums noziegumiem, kas bijuši vērsti pret cilvēci, un netiek ņemts vērā tiesājamo vecums. Līdz aizturēšanas brīdim Ječos, vairāk nekā gadu veikts apjomīgs izmeklēšanas darbs. Pārbaudīti arhīvu dokumenti, nopratināti cietušie un liecinieki visā Latvijā. Šie cilvēki jau ir veci un arī tas izmeklētājiem radīja zināmas grūtības. Virsprokurors domā, ka pirmstiesas izmeklēšana vēl varētu ilgt apmēram mēnesi un pēc tam J.Savenko krimināllietu nosūtīs izskatīšanai uz Liepāju, uz Kurzemes Apgabaltiesu.

J.Osis vēlējās izteikt pateicību par sadarbību Liepājas Policijas pārvaldes Kārtības policijas priekšniekam A.Radzevičam un Liepājas tiesai.

Kurzemes Vārds