Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
Šaubās par PSRS okupācijas radīto zaudējumu izvērtēšanas komisijas kompetenci

Latvijas politiski represēto apvienība vēstulē Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim (TP) pauž šaubas par valdības izveidotās PSRS okupācijas radīto zaudējumu izvērtēšanas komisijas darba gribu un kompetenci.

"Neredzam starp viņiem neviena, kuram no personīgās pieredzes varētu būt pārliecība par pētījuma steidzamību," teikts LPRA priekšsēdētāja Gunāra Resnā parakstītajā vēstulē premjeram.

Atjaunotās Latvijas politiķi un ekonomisti varot spriest un rēķināt valstij nodarītos zaudējumus vēl desmit gadus, apsvērt prasīšanas vai klusēšanas izdevīgumu un rīkot publiskas aptaujas, taču tas nav atkarīgs no režīma upuru dzīvotspējas, teikts LPRA vēstulē Kalvītim.

Apvienības vadītājs arī uzdod retorisku jautājumu valdības vadītājam vaicājot: "Vai mazums jautājumu tiek izlemti mūsu vietā, mums nejautājot, bez mums un nu arī pēc mums?"

"Kaut arī pilsoņu vairākums nolemtu mīļā miera vai iedzimtās iztapības dēļ nekaitināt lielo kaimiņu, kamēr vien būs dzīvs pēdējais komunisma upuris vai upura mantinieks, nenosodīts un neatlīdzināts noziegums paliks uz to valstsvīru sirdsapziņas, kuriem šobrīd vismazāk rūp demokrātiska valsts iekārta, taisnīga likumdošana, saskaņa un izlīgums starp pilsoņiem, noziedznieku grēksūdze un upuru piedošana," teikts LPRA šodien pieņemtajā vēstulē.

LPRA debatēs šodien izskanēja šaubas par to, vai 9.Saeima pēc ievēlēšanas atbalstīs kompensācijas izmaksas katram represētajam par katru Sibīrijā pavadīto gadu, paužot aizdomas, ka šie lēmumi nākamajai Saeimai varētu vairs nebūt saistoši.

Vēstulē Ministru kabinetam un Latvijas Pašvaldību savienībai, kas šodien tika izskatīta LPRA konferencē, represētie aicina izvērtēt iespēju ierosināt likuma grozījumu, lai politiski represētajām personām dzēstu visus par ieslodzījumā, izsūtījumā vai nometinājumā pavadīto laiku piešķirots sertifikātus pēc to nominālvērtības, nevis kā līdz šim - tikai vienu sertifikātu par katru gadu.

LPRA aicina valdību nodrošināt visiem politiski represētajiem pensionāriem pabalstu piešķiršanu valsts svētkos 18.novembrī, izmantojot Pašvaldību izlīdzināšanas fondā šim nolūkam paredzētos līdzekļus.

Ministru kabinetam tiek lūgts noteikt atlaides ģimenes ārstu mājas vizītei politiski represētajām personām no 70 gadu vecuma, kā arī rast iespēju finansēt no valsts līdzekļiem gulošo un nevarīgo represēto medicīnisko mājas aprūpi.

Tāpat tiek aicināts neaplikt politiski represēto pensijas ar ienākuma nodokli vai paaugstināt ar to neapliekamo minimumu līdz 200 latiem mēnesī.

Vēl viens no priekšlikumiem ir starpvalstu sarunās ar Krievijas un Kazahstānas valdībām panākt vīzu režīma atvieglojumu politiski represētajām personām savu piederīgo kapavietu apmeklējumiem šajās valstīs.

15. janvārī, 2006 

   

 Sākumlapa  Home