PRETOŠANĀS KUSTĪBA «KURSA» 1945.-1947. GADS
Atis Skalbergs (no grāmatas "Ar ticību Latvijas saulei")

«Dusošie varoņi, ielejiet savu
Degošās vienības un varonības uguni
Mūsu jaunatnes sirdis,
Lai latvju tautai augtu jauni varoņi.
Kas savu tautu izcels no
Neziņas tumsas un iznīcības,
Cels saulītē, lai tā plauktu un zeltu!»

Šis ir rindas no Valsts Liepājas tehnikuma studentu literārā žurnāla Kursa, kas iznāca 1946. gada oktobri un aicināja latviešu jauniešus saliedēties kopīgā cīņā pret padomju okupantiem. Pirmais žurnāla numurs iznāca četros eksemplāros. Tā izdevēji bija jauniešu pretošanās kustības grupa «Kursa», kas Liepājā sāka darboties jau 1945. gadā.

Kurzemes cietoksnis bija kritis, padomju okupantu zvērības drīz vien iepazītas. Vienam brāli nošāva pēc kara turpat pilsētas centrā, citiem māju izlaupīja. Neviens nebija ari aizmirsis izvešanas 1941. gada 14. jūnijā.

Ko tālāk darīt? — domāja latviešu jaunieši. Verdziski pakļauties okupantiem, pazemīgi gaidīt, kad pašus un vecākus izsūtīs uz Sibīriju? Liepājas mežos drosmīgi darbojās latviešu partizāni. Ļaudis baumoja, ka angļi un amerikāņi tā «to lietu» neatstāšot, drīz sākšot karu pret Padomju Savienību.

16 un 17 - gadīgi puiši, kam kurzemnieku spītība un drosme bija gēnos, nolēma cīnīties, apzinīgi, mērķtiecīgi gatavot sevi bruņotai cīņai pret okupantiem, par kuru varmācībām un ļaundarībām toreiz runāja visa Kurzeme, visa Latvija.

Liepājas «zilais brīnums», kā liepājnieki bija iesaukuši čekas moku kambarus, visai bieži pagrabos kā asiņainus malkas klučus iemeta ievainotos mežabrāļus. Nē, latviešu garā nebija padoties! Un jaunieši meklēja domu biedrus. 'Daudzi Liepājas Politehnikuma studenti bija gatavi cīnīties par brīvu Latviju. Tā nodibinājās pašiem sava organizācija «Kursa». Jaunieši sāka vākt ieročus. Tos Kurzemes mežos varēja atrast. ieročus ari zaga no krievu armijas noliktavām. Dažkārt iemainīja un nopirka. Kā tie šauj, puiši izmēģināja jūrmalā un dažās citās nomaļās vietās patālāk no pilsētas.

Pretošanās kustības dalībnieki satikās konspiratīvās sanāksmēs dzīvokļos un jūrmalā aiz slimnīcas žoga. Visi saprata, jo vairāk viņu būs, jo stiprāki visi kopā būs. Un jaunieši centās paplašināt savējo rindas.

Stāsta Arnolds Šterns. «Kursas» dalībnieks, dzīvo Liepājā, tagad ir Liepājas baptistu draudzes mācītājs.

«Saistīties ar pretestības kustību mani izaicināja toreizējā okupācijas vara un tās atnestā iekārta. Es vienkārši nevarēju samierināties ar to, ko tā darīja. 1945. gada augustā apcietināja un uz 15 gadiem pēc slavenā 58. panta notiesāja manu tēvu. Palikām ģimenē trīs nepilngadīgi bērni un māte. Jaunākajam brālim bija 10 gadi, vidējam — 15. Dzīvojām laukos. Lai izpildītu no valdības uzliktās nodevu normas — piena, gaļas, graudu u. c., kuru mums nemaz nebija, daudz kas bija jāpārdod. Tā bieži vien pietrūka pat sausās maizītes.

Es redzēju, ko pārdzīvoja mūsu māmuļa, nevarēdama paēdināt un apģērbt savus bērnus. Zinot ari to, ko komunisti bija izdarījuši Baigajā gadā, un redzot to, kas tagad ar mūsu tautu notika, es sapratu, ka komunistu mācība man ir absolūti nepieņemama. Kad, mācoties Liepājas Politehnikumā, no dažiem biedriem saņēmu aicinājumu iesaistīties nelegālā pretošanās kustībā, ar prieku to arī darīju — kļuvu par kursieti.

Tas bija laiks, kad visi cerējām uz drīzām pārmainām. Mūsu uzdevums nebija veikt kādas tiešas pretpadomju akcijas. Tas būtu bijis arī bezcerīgi. Bet mūsu uzdevums bija meklēt, vākt ieročus, tos pārbaudīt, sagatavot un turēt kārtībā, lai tad, ja notiktu jaunas masveida izvešanas vai kādas cita veida vardarbības pret mūsu tautu, ar ieročiem rokās tās būtu iespējams aizkavēt, tādā veidā mazinot mūsu tautas postu un ciešanas. To ari sekmīgi kādu laiku darījām. Taču līdz izvešanām netikām, t. i., mūs pievāca pirmos.

Otrs mūsu uzdevums bija — pēc iespējas možāku un stiprāku saglabāt latviskuma garu un ticību Latvijas nākotnei, sevī un savos iespējamos domu biedros.

Pretošanās kustībā «Kursa» iestājās patriotiski noskaņoti jaunieši ne tikai no Liepājas Politehnikuma, bet ari no Pedagoģiskā tehnikuma, Cīravas meža tehnikuma, 1. vidusskolas un Lietišķās mākslas vidusskolas. Mūsu skaits bija ap 90. iestājoties «Kursā», jaunieši deva zvērestu. Tā teksts nav saglabājies, bet pamatdoma bija šāda: «Kursa» cīnīsies pret latviešu apspiedējiem, boļševikiem, kas iznicina mūsu tautu. Organizācijas mērķis ir atbrīvot Latviju un atjaunot tās valstiskumu. Tie, kas nodos savus biedrus, tiks pasludināti ārpus likuma un iznicināti.»

Liepājas Pedagoģiskajā tehnikumā jau darbojās cita pagrīdes organizācija ar nosaukumu «Lāčplēsis». Tai bija līdzīgi mērķi, labi sakari ar partizāniem mežā un iespējas dabūt ieročus. Šo kustību vadīja Vaclavs Kambala, 4. kursa students. Abas pretošanās kustības 1947. gadā apvienojās.

«Kursa» izdeva ari savu žurnālu. Tas vairāk vienoja pretošanās dalībniekus. Uzlabojās ari sadarbība ar partizānu vienību «Tēvzemes vanagi». Kustības dalībnieki savās sanāksmēs apmainījās ar jaunāko informāciju un vienojās — ja nāksies aiziet pagrīdē, tad jāpulcējas mežā aiz Liepājas ezera un jādodas uz Cīravas—Dunalkas mežu masīviem. «Kursas» sanāksmēs piedalījās Latvijas nacionālās kustības loceklis Georgs Ziņģis, kuru kara beigu posmā Dānijā bija saņēmuši gūstā amerikāņi un kurš atgriezās dzimtenē, lai te organizētu pretošanās kustību. «Kursas» vadītājs bija Arvīds Eglītis. Viņa tēvs bija ieslodzīts padomju lēģeros. Daži pretošanās kustības dalībnieki tīšām iestājās komjaunatnē, lai uzzinātu, ko domā un plāno sarkanie.

Kursieši savā darbības laikā bija savākuši 6 ložmetējus, 11 automātus, 15 dažādu marku pistoles, 2 mīnmetējus, 6 šautenes, tolu ar kapselēm, 6 «faustpatronas», mīnas ar pulksteņmehānismu, signālraķetes un daudz patronu.

1947. gada vasaras beigās Otaņķu—Nīcas mežos partizānu vienība «Tēvzemes vanagi» izcīnīja smagas kaujas ar čekistiem. Vairāki partizāni krita, apmēram 20 partizānus apcietināja.

1947. gada 8. septembri ari Liepājā sākās aresti. Apcietināja 31 «Kursas» dalībnieku. Pārējiem izdevās paglābties, kaut tikai uz laiku, un pāriet nelegālā stāvoklī. Sākās kursiešu pratināšana. Tā bija nežēlīga. Vairāki jaunieši to neizturēja. Kad pratināja «Kursas» vadītāja vietnieku Arni Otrupu, izmeklētājs skaidri pateica: «Zini, man šodien nav laika ar tevi ķēpāties. Izlasi šo protokolu! Tās ir Arvīda Eglīša atbildes.» Tur bija viss izstāstīts. Pratinātāji visvairāk bija krievu virsnieki, rupji un nežēlīgi. Bet bija jau ari tā dēvētie nacionālie kadri, t. i, latvieši. Tulkoja jaunākais leitnants Uzuliņš. Viņš bija sevišķi aktīvs, kliedza, draudēja, palaida rokas, centās visādi izkalpoties. Tāds pats bija izmeklētājs Lagzdiņš. Kad latvietis sit latvieti, tad sāp visvairāk... Čeka ar draudiem un varmācību centās panākt, lai daži pretošanās kustības dalībnieki parakstītos, ka sadarbosies ar čekistiem. Robertu Jansonu (viņš tagad dzīvo Ikšķilē, ir zemessargs) spīdzināja čekā un piedāvāja kļūt par čekas aģentu. Solīja tēvu atbrīvot no lēģera. Šis latviešu jaunietis atteicās kļūt par nodevēju.

Vispār — daudzi «Kursas» biedri nopratināšanās varonīgi turējās, nepateica neviena lieka vārda. Daži tomēr «salūza», izstāstīja vairāk, nekā prasīja, nodeva visu un visus. Kā vārdā? Kādēļ? Jaunietis nebija dzimis nodevējs. Viņā tāpat plosījās niknums pret okupantiem, pret tiem, kas Latvijā šāva nevainīgus cilvēkus, paņēma viņu mantu, visu, kas latvietim svēts. Patriotiski noskaņots jauneklis tomēr kļuva pazemīgs nodevējs. Vai tāds cilvēks var vēl paskatīties uz Brīvības pieminekli, uz sarkanbaltsarkano karogu, klausīties mūsu himnu Dievs, svētī Latviju.

Vai čeka spēj nožņaugt cilvēkā sirdsapziņu? Iznīcināt cilvēku garīgi, atstājot latvieti kangaru, cilvēkveida rumpi, kas ar savu nodevību desmitiem cilvēku sagādā necilvēcīgas ciešanas komunistu režīma nāves nometnēs? Tanīs, kangar, mita tavi biedri, kam varēja būt ģimenes, bērni, bet kas aizgāja nāvē, atstājot tuviniekos neizdzēšamas sāpes, jo tās nebeidz sūrstēt pat pēc pusgadsimta.

Arnis Otrups, ar kuru es tikos Liepājā, noteica: «Vienu otru čeka varēja padarīt par nodevēju, visus tomēr — nekad.» Tas ir mierinājums.

Baltijas kara apgabala tribunāls Liepājā 1947. gada 30. decembri piesprieda nāves sodu Arvīdam Eglītim, Oļģertam Lūcim, Voldemāram Dravam, Robertam Jansonam, Aivaram Kalējam, Oskaram Smiltniekam, Viesturam Graikstem, Visvaldim Vilkastem, Visvaldim Domam.

Tā kā 1947. gada vasarā uz laiku nāves sodu ļaunuma impērijā atcēla, tad šiem notiesātajiem piešķīra brīvības atņemšanu uz 25 gadiem katram, visas mantas konfiskāciju un tiesību zaudēšanu vēl uz 5 gadiem.

Divdesmit vienam apsūdzētajam piesprieda 10 gadus plus vēl 5 gadus tiesību zaudēšanu, vienam apsūdzētajam «iedeva» 5 gadus. Visiem mantas konfiskācija. Notiesāja: Krišu Mikasu, Ojāru Vītolu, Krišu Bulovu, Voldemāru Grasmani, Ziedoni Luiku, Alfrēdu Valciņu, Albertu Megni, Arni Otrupu, Gunāru Radoviču, Haraldu Vērpi, Zigmundu Zvinbergu, Ar-mandu Ginteru, Gunāru Režo, Gunāru Gūžu, Kārii Dēklavu, Hariju Jonasu, Amoldu Grinbergu, Edgaru Baumani, Oskaru Gūtmani, Arnoldu Zviedri un Ernestu Treimani.                        

Tiesā no «pēdējā vārda» daudzi apsūdzētie atteicas. Bet Gunārs Gūža paziņoja: «Es kā cīnītājs par brīvu un neatkarīgu Latviju neieredzu tādus kā jūs, kas apspiež latviešu tautu.»

Arnolda Grinbergs pēdējie vārdi tiesā: «Es izcietīšu savu sodu, bet man žēl, ka, būdams «Kursā», neesmu nošāvis nevienu tādu kā jūs

Edgars Baumanis: «Es neatrodu vārdus, kā nosaukt šo tiesas procesu. Man žēl, ka neesmu nošāvis nevienu tādu kā jūs.»  Tad tiesas piesēdētājs Dimants lēca augšā un blāva: «Jūs visi tur. lēģerī sapūsit!» Sodi bija ārkārtīgi bargi, bet latviešu jaunieši nebija morāli iznīcināti.

Notiesātie lietu pārsūdzēja. Pagāja gandriz gads, līdz 1948. gada 7. oktobrī Rīgas Kara tribunāls to par jaunu izskatīja un piesprieda — vēl lielāku sodu. Divdesmit vienam jaunietim, ko iepriekš notiesāja uz 10 gadiem, piešķira 25 gadus. Notiesātie tika deportēti uz visbriesmīgākajām Gulaga nometnēm.

Taču ari visnecilvēcigākajās nometnēs kurzemnieku gars nebija iznīcināms.  Arnis Otrups, kas bija ieslodzīts drausmīgajā Tengiras nometnē, stāsta:

«Tur bija bads, ka cilvēki pašsakropļojās. Uzvilka kājās vilnas zeķes un lēja virsū vārošu ūdeni, lai kājas noplaucētu un nebūtu jāiet darbos. Daudziem iestājās pilnīgs spēku izsīkums.

Bijām ievietoti tādā specnometnē, kur blakus bija japāņi, ķinieši, ungāri, vācieši, pat spāni, itāļi; francūži, kaukāzieši, ukraiņi, vēl citas nācijas. Cietumnieku vidū bija ziņotāji jeb stukači.. Tie pamazām sāka pazust. Viņus novāca nemanāmi. Neviens nezināja, kur viņi palika.

Es vēlāk tiku pārvietots uz blakus nometni Tengiru, kur 1954. gadā sākās liela sacelšanās. Mēs izdzinām no nometnes uzraugus, savus mocītājus, iecēlām savus streika komitejas locekļus un sākām sarunas ar čekistiem. Viņi mēģināja mums uzbrukt. Pirmajā gājienā viņi apšāva ap 70 cilvēku. Blakus man krita slavenā Laumaņa bataljona rotas komandieris Juris Pētersons, krita liepājnieks Vilis Rozenbergs, krita Kārlis Zīverts no Mellužiem. Ievainoto bija daudz. Pēc 40 dienām nometnē iebruka T-34 tanki. Tiem sekoja čekas karaspēks. Apšāva ap 500 cilvēku.»

Lēģeros aizgāja bojā trīs kursieši: Alberts Megnis (mira 21 gada vecumā), Kārlis Dēklavs (mira 20 gadu vecumā), Zigmunds Zvinbergs (mira 24 gadu vecumā).

Arnis Otrups atgriezās Latvijā 1955. gadā. Citi kursieši ari apmēram ap to pašu laiku, daudzi ar sabojātu veselību, bet garā stipri. Vairāki no viņiem tagad strādā zemessardzē un ir atkal gatavi aizstāvēt Latviju.

Latvijas Augstākajā Tiesā lasu lietu Nr. 9845. Tā ir bieza, veseli 9 sējumi, tie jānovieto divās kaudzēs, lai neapgāztos. Tā saucas «Eglīiša Arvīda Voldemara d. grupa». Notiesāti pēc 58,-1a. un 58.-2. panta (tas ir visbriesmīgākais pants) par dzimtenes nodevību. Šis pants skan kā izsmiekls -  jauniešus, kas dzima brīvajā Latvijā 20-tajos un 30-tajos gados un kas ieročiem rokās gatavojās aizstāvēt savu dzimteni; soda par dzimtenes. nodevību! Padomju okupācijas režīms, kas deportēja uz Sibīriju desmitiem tūkstošu latviešu, kas Litenē un citur apšāva latviešu armijas virsniekus, kas staļiniskajām represijām pakļāva katru godīgu latviešu patriotu, ļoti vēlējās, lai bailēs un šausmās plosītā tauta padevīgi padotos un savus slepkavas atzītu par atbrīvotājiem. Latviešu tauta nepadevās nekad.

Nodevēji tomēr bija ari mūsu vidū. Lasu šo krimināllietu par pretošanās kustību «Kursa». Savus biedrus nodeva šis kustības vadītājs Arvīds Eglītis. Viņš pakļāva drausmīgām mokām visus kursiešus. Šai lietā saduras divas pasaules: cīnītāju, latviešu patriotu un nodevēju pasaule," Dzimtenes mīlestība, drosme, varonība, spēja uzupurēties un... bailes, aprēķins, gļēvulība, zemiskums. To, ko Eglitis ir stāstījis izmeklētājiem, kursieši īsti uzzina tikai tagad, kad čekas arhīvos var izlasīt šos nopratināšanas protokolus.

Par spīti nodevībai, Arvīdu Eglīti notiesāja tāpat kā citus. Arī viņš atgriezās Latvijā un mira 1963. gada 27. novembri Liepājā, kad izkrita pa ceturtā stāva logu. Viņš tomēr nebija vienīgais vai galvenais nodevējs. Arnis Otrups uzskata, ka viens no lielākajiem nodevējiem bijis Vaclavs Kambala, «Lācplēša» grupas vadītājs. Viņa nopratināšanas protokoli izņemti no lietas. Daudzu kursiešu aizdomas saistās ar viņa vārdu. Kambala nošauts Karagandā. Tas pieder pie čekistu «rokraksta» un apstiprina aizdomas. Nav cilvēka, nav ari liecinieka! Savu funkciju viņš ir izpildījis. Ar to pietiek.

Čekistu atstātās krimināllietas ir tik profesionāli nostrādātas, ka, protams, visīstākie nodevēji vēl arvien neatklājas. Kursieši pie šī jautājuma izzināšanas turpina strādāt.

Jautāju «Kursas» vadītāja vietniekam Arnim Otrupam — vai viņš nenožēlo, ka iestājies pretošanās kustībā un tāpēc piedzīvojis tik daudz ciešanu.

Arnis Otrups atbild: «Mūsu «Kursa» vēl līdz pat šai dienai nav izjukusi. Mēs visi zēni turamies kopā. Es izvēlējos pareizo ceļu. Es gāju par Latviju. Es esmu brīvs.» Dzīvs ir latviešu cīnītāju gars! Dzīva ir Latvija! Aug jauni Latvijas aizstāvji, kas nepadosies nekad. Lāsts nodevējiem!

uz "Noziegumi pret cilvēci"