Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

LR SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAM  A. ČEPĀŅA KUNGAM
iesniegums.

Ļ. c. Priekšsēdētāja kungs!

Latvijā dzīvojošie bijušie LPSR VDK un LPSR Iekšlietu Ministrijas darbinieki Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī Krievijas pilsoņi, griežas pie Jums ar lūgumu aizsargāt viņu cilvēktiesības un izbeigt patvaļu Latvijas tiesībsargājošo orgānu LR Ģenerālprokuratūras Totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas nodaļas personā.

Minētā Prokuratūras nodaļa jau vairākus gadus veic pratināšanas, kratīšanas un to bijušo drošības dienestu darbinieku, iznīcinātāju bataljonu cīnītāju, specaģentu apcietināšanas, kuri piedalījušies cīņās pret bruņotajām grupām, kas tika izveidotas un palikušas Latvijā pēc fašistiskās Vācijas sagrāves, veica spēles ar ārzemju izlūkdienestiem, kā arī piedalījās Latvijas PSR valdības lēmumu par 1941. - 1949. gadu deportācijām pildīšanā.

Izmeklējot krimināllietas pēc Latvijas KK 68.1 panta (genocīds) tika arestēti vairāki veci cilvēki. Pirms apcietināšanas izdarīja pašnāvību bijušais Daugavpils IeM daļas priekšnieka vietnieks S. Murins, kā arī specaģents Fomins.

Patreiz ar apsūdzību iepazīstas M. Farbtuhs, dzimis 1916. g., pirmās grupas invalīds, bet š. g. martā arestēts bijušais LPSR VDK sekretariāta priekšnieka vietnieks majors I. Mašonkins, dzimis 1915. g., kurš faktiski veicis iesniegto dokumentu apstrādi.

Masu informācijas līdzekļos laiku pa laikam tiek uzkurināts saspringums starp iedzīvotājiem, izplatot Prokuratīras nodaļas informāciju, kā arī tika ziņots par aptuveni 100 bijušo drošības darbinieku varbūtēju arestu.

Šādi tiek veidota sabiedriskā doma par it kā to daudzo cilvēku vainu genocīdā, kuriem nekādas saistības ar genocīda plānošanu un organizēšanu nav bijis, bet viņi var tikt saukti pie kriminālatbildības pēc minētā KK panta, lai gan viņu rīcībā šī nozieguma juridiskā sastāva nav.

Bijušajiem drošības dienestu darbiniekiem tiek draudēts pazemojošā formā kā mutiski tā arī rakstiski.

Saskaņā ar LR Saeimā pieņemtajiem likumiem bijušajiem drošības dienestu darbiniekiem atņemtas pamata pilsoniskās, politiskās un profesionālās tiesības.

Ar cieņu

Ģenerāllietnants B. Šteinbriks

(Pēc bijušo drošības dienestu darbinieku un pensionāru lūguma)

1998. gada 31. martā.

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home