Pretošanās. Nacionālie partizāni

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 

Piemiņas brīdis nacionālajiem partizāniem Subatē

Ojārs Stefans, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības valdes priekšsēdētājs

1944. gada vasarā, padomju karaspēkam otrreiz ienākot Latvijas un Lietuvas teritorijā un veidojot okupācijas varu, tūlīt organizējās arī nacionālās pretošanās kustība šai varai. Raksturīgi, ka Latvijas un Lietuvas pierobežas pagastos izveidojās jauktās latviešu–lietuviešu nacionālo partizānu grupas, kurām ienaidnieks bija kopējs. Ja kādas grupas komandieris bija latvietis, tad viņa vietnieks bija lietuvietis un otrādi. Savukārt šīs grupas, būdamas arī patstāvīgas darbībā, apvienojās arī kopīgām akcijām pret padomju represīvajiem spēkiem, varas iestādēm un okupantu pakalpiņiem.

Tas viss bija raksturīgs arī Sēlijas novadiem un, protams, arī Subates pusei, kur no 1944. gada rudens līdz 1953. gadam darbojās Jonasa Kuveiķa, Sīmaņa Stropa, Alfona Dumbra, Joza Streikusa, Jāzepa Friča, Baļa Vaičenosa, Jāņa Ruzga, Arvīda Siliņa un citas grupas. Visi šeit nosauktie vadītāji un viņu biedri krita kaujās ar čekas karaspēku vai no čekas aģentu rokas.

Lai godinātu šo cīnītāju piemiņu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība kopīgi ar Lietuvas Brīvības cīnītāju apvienību, kā arī piedaloties Subates un Ābeļu pilsētas domei, uzcēla Balto krustu un granīta stellu Subates pakalnos. Stellas teksts iekalts latviešu un lietuviešu valodā. Svētbrīdī kopā būs arī mūs vienmēr atbalstošie Latvijas Bruņoto spēku karavīri un arī Lietuvas Bruņoto spēku karavīri, Subates, Ābeļu, Rokišku domes pārstāvji, karogus nesīs abu valstu karavīri.

Piemiņas pasākums notiks 15. septembrī un sāksies plkst. 12 ar aizlūgumu Subates katoļu baznīcā. Šis svētbrīdis simbolizēs otrreizējo kopīgo cīņu pret komunistisko režīmu, kas sākās pirms 62 gadiem! Aicinām visus, kam svēta nacionālo partizānu piemiņa, uz Subates svētbrīdi!

Ar cieņu

Ojārs Stefans, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības valdes priekšsēdētājs

Latvijas Avîze 11.09.2006 

 

  Atpakaļ   Back  

 Sākumlapa  Home