Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 
Viktors AVOTIŅŠ
Izgaršosim maisus

Čekas maisu lieta nav skaidrota risinājuma līmenī, bet uzturēta politiskas un administratīvas šantāžas pakāpē.
VDK vai čeka te aizvien modē. Taču – ne jau kā bijušā režīma politiski represīvs orgāns, bet gan kā esošās varas politisks instruments.

Tāpēc Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) ar Arvīdu Ulmi saistītie atklājumi vai gaišredzība, berot vienā maisā valsts ārējo drošību ar iekšējām totalitārām represijām Jāņa Ādamsona sakarā, nekādā mērā nemainīs manu attieksmi pret šiem cilvēkiem. Arī tad, ja kāds valsts orgāns paziņos, ka ir kaut ko pierādījis. Jo VDK problēma valstī risināta nevis pēc būtības, bet tikai spekulatīvi. Iespējamā to vai citu cilvēku saistība ar VDK nav tikusi vis skaidrota galīga risinājuma līmenī, tā, lai realizējot noteiktu valsts attieksmi, konkrēta cilvēka jautājums šajā ziņā būtu izsmelts. Nekā - problēma arvien tiek uzturēta politiskas un administratīvas šantāžas pakāpē.

Varbūt tas tā ir tāpēc, ja neatkarīgās Latvijas vara pārsteidzošā kārtā nav vēlējusies vērtēt totalitāro represīvo sistēmu pēc būtības un atbilstoši faktiskajai tās hierarhijai.

Pirmkārt, tai šķitis pieņemami atdalīt režīma pasūtītāju (PSKP) no izpildītājiem (VDK u.c.) un pievērsties pārsvarā pēdējiem. Pret pasūtītāju vara bijusi noskaņota kā pret ideoloģisku antagonistu kopumā, izvairoties no lielas ielaišanās detaļās un iztiekot ar partijas iemiesošanu vienā personā. VDK lietas uzpeld personāli, vai nu izvelkot kādu no maisa, vai periodiski ar administratīviem un sociāliem knaģiem pakarot gaisā bijušos legālos VDK darbiniekus. Lai arī katram skaidrs, ka, piemēram, ikviena lielajā mājā, nevis Stabu ielā mītošā VDK kuratora loma VDK rīcībā bija daudz lielāka nekā ceturtā vai piektā ešelona aģenta loma.

Otrkārt, arī par šo aģentu lomu varētu runāt daudz precīzāk, ja varai būtu kāda principiāla attieksme pret kolaboracionismu. Runā, ka PSRS bijuši apmēram trīs miljoni šādu aģentu, Latvijā – ap 20 000. Kur viņi ir? Ja tiem valsts ieskatā pienācās kāds sods, tad tagad tiem vajadzēja jau sen būt to saņēmušiem un tagad mierīgi, bez represijām darīt savu godīgu darbu. Ja vara izvēlas par labāku tikt galā ar šiem aģentiem vai darbiniekiem, izmantojot politisku šantāžu, absurdu selekciju (ko ir izdevīgi, to vilksim laukā, ko nav izdevīgi, tas lai vēl pagaida), tad tā nav tālu aizkritusi no iepriekšējā režīma. Treškārt, nav nācies lasīt saturīgus valsts drošības iestāžu apsvērumus par VDK aģentūras iespējamajām transformācijām pēc neatkarības atgūšanas un VDK sabrukuma. Pilnīgi iespējams, ka daļa šīs aģentūras ieguva jaunus saimniekus. Un ne tikai Krievijā. Pilnīgi iespējams, ka daļa no tiem tiek turēta ietekmes aģentu vai kurmju kategorijā. Paradoksāli – no Latvijas politiķiem regulāri nākas dzirdēt, ka «VDK vienmēr ir aktīva», «čeka darbojas», bet viss konkrētais materiāls veltīts labākajā gadījumā sen novītušiem «sniegpulkstenīšiem». Arī pēc NATO brīdinājuma par informācijas drošību pirmā tika sakustināta ne drošības sistēma, bet «štata vainīgie». Būtu apsveicami, ja varētu runāt par jauniegūtu vai jaunatklātu informāciju, kura līdz šim nav bijusi TSDC vai kādas citas iestādes rīcībā. Tad šo cilvēku iz maisa periodisko parādīšanos varētu ieskaitīt slepenpolicijas, nevis politpārvaldes darba stilā.

Jāsecina, ka bijušais režīms varai mazāk svarīgs kā negatīva politiska pieredze, bet vairāk – kā instruments sabiedrības dresūrai un tās šķirošanai. Attieksmes pret pagātni vietā tiek liktas manipulācijas ar pagātni. Protams, tāds stils kā čekas maisu čabināšana pēc vajadzības ir labs, lai izkoptu cilvēkos ne tik vien pareizos uzskatus, bet arī pareizos instinktus (Dž. Orvels). Sabiedrība būs daudz stiprāka, ja pēc varas signāla reaģēs uz vārdiem VDK, PSKP,... un arī vārdiem – Latvija, Eiropa,... nevis refleksu, bet apziņas līmenī. Problēma, ar kuru varai konsekventas attieksmes līmenī vajadzēja tikt galā pirms desmit gadiem, acīmredzot tiks izgaršota vēl gadu desmitiem

NRA, 2003.01.27

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home