Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 
Dokumentu krājums par Vācijas okupāciju
Evija CERA

Latvijā Klātesot Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, ārvalstu vēstniekiem, vēsturniekiem un citām augstām amatpersonām, Rīgas pilī vakar svinīgi tika atvērts profesora Andrieva Ezergaiļa sastādītais dokumentu krājums par Vācijas okupāciju Latvijā no 1941. līdz 1945. gadam.

Izdevumā Stockholm Documents. The German Occupation of Latvia 1941–1945. What Did America Know? apkopoti ASV Valsts departamenta arhīva dokumenti, kas tagad ir pieejami pētniekiem. Publicējot dokumentu krājumu, ir iecerēts sasniegt trīs mērķus: sniegt angļu valodā lasošajai sabiedrībai jaunu informāciju par nacistu okupācijas laiku Latvijā, informēt mūsdienu Latvijas politiķus un diplomātus par viņu priekšteču darbību ekstrēmā vidē un parādīt, ko ASV zināja par Latviju vācu okupācijas laikā.

Latvijas vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs Andris Caune norādīja, ka šī ir piektā grāmata, kuru izdevusi komisija. Krājuma lielāko daļu veido Latvijas sūtņa Zviedrijā Voldemāra Salnāja pārskati par situāciju okupētajā Latvijā, ko viņš sūtījis ASV; izdevumā iekļauti radio ziņu pārskati un citi dokumenti par šo laiku, kas apliecina: ASV ir zinājusi par patiesajiem notikumiem Latvijā okupācijas laikā. A. Caune uzsvēra, ka Otrā pasaules kara laikā bija pieejami vācu un komunistu propagandas materiāli, bet krājumā ievietotie vēstījumi ir latviešu diplomātu skatījums uz notiekošo. Šī grāmata, pēc viņa teiktā, ir piemineklis V. Salnājam par viņa pašaizliedzīgo ieguldījumu Latvijas labā.

V. Vīķe-Freiberga sveica vēsturnieku komisiju ar vēl vienu posmu nozīmīgajā darbā, kas vainagojies ar «manāmu ieguldījumu Latvijas vēstures izpētē». Šie dokumenti, pēc prezidentes teiktā, rada ainu par to, kas patiesībā ir okupācija, ko valstij nozīmē pazaudēt suverenitāti, nokļūt vispirms zem vienas okupējošās armijas varas, pēc tam zem citas.

NRA, 2002. g. 24. maijs

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home