Par Vācijas fonda “Atmiņa, atbildība un nākotne” kompensācijām

Vācijas fonda “Atmiņa, atbildība un nākotne” pārstāvji 8. novembrī ierodas Rīgā, lai saņemtu informāciju par Latvijas Republikas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu, pieņemot iesniegumus un gatavojoties izmaksāt kompensācijas bijušajiem spaidu darbos nodarbinātajiem un pārējiem nacionālsociālisma upuriem no Vācijas fonda līdzekļiem. Šajās sarunās piedalīsies arī Krievijas Federācijas fonda “Sapratne un izlīgums” pārstāvji.

Jau novembrī paredzēts uzsākt piešķirto kompensāciju izmaksu vairāk nekā 100 personām Latvijā.

Ja, izskatot iesniegumu, pieņemts pozitīvs lēmums, kompensāciju tieši no Vācijas pārskaitīs uz kompensācijas pieprasītāja kontu kādā no Latvijas bankām. Patlaban vēl tiek risināts jautājums, vai pēc kompensācijas pieprasītāju vēlēšanās būtu iespējams veikt pārskaitījumus uz banku kontiem Krievijā.

Mēs vēlreiz vēlamies atgādināt, ka iesniegumus var nodot līdz 2001. gada 31. decembrim. Izskatīs tikai tos iesniegumus, kuri līdz šim laikam būs iesniegti Latvijas Republikas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā vai Krievijas Federācijas fondā.

Informāciju par kompensāciju maksājumiem bijušajiem spaidu darbos nodarbinātajiem un citiem nacionālsociālisma represiju upuriem saskaņā ar Vācijas likumu “Par fonda “Atmiņa, atbildība un nākotne” izveidošanu” var iegūt Vācijas vēstniecības mājaslapā internetā: http//www.deutschebotschaft-riga.lv., kā arī Vācijas fonda mājaslapā: http://www.stiftung-evz.de .

© Latvijas Vēstnesis, 08.11.2001  Nr. 161 (2548) 

atpakaļ uz Noziegumi pret cilvēci