Ministru prezidents: par vandālismu pret holokausta upuru piemiņas zīmi Rīgā

Ministru prezidents Vilis Krištopans pauž nosodījumu aizvadītās nakts vandāļu rīcībai, kuras mērķis ir bijis holokausta upuru piemiņas zīmes spridzināšana Rīgā.

V.Krištopans ir uzdevis iekšlietu ministram Robertam Jurdžam un Satversmes aizsardzības biroja direktoram Lainim Kamaldiņam veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tiktu noskaidroti iespējamie noziedzīgā nodarījuma iniciatori un izpildītāji.
1999.gada 7.aprīlī

— tiekoties ar Ebreju kopienas pārstāvjiem

Ministru prezidents Vilis Krištopans vakar, 7.aprīlī, tikās ar Latvijas Ebreju kopienas priekšsēdētāju Grigoriju Krupņikovu un Latvijas Ebreju kopienas Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieku Solu Bukingoltu, lai pārspriestu valdības un Latvijas Ebreju kopienas veicamos pasākumus sakarā ar sprādzienu pie holokausta upuru piemiņas zīmes.

Abas puses pauda asu nosodījumu notikušajam un bija vienisprātis, ka šādi vandālisma akti ir vērtējami kā visas sabiedrības drošības apdraudējums, pret kuru asi reaģējušas Latvijas amatpersonas un drošības institūcijas.

Ebreju kopienas pārstāvji pateicās V.Krištopanam par viņa adekvāto reakciju, paužot asu nosodījumu vandalisma aktam, kā arī par iespēju tikties ar premjeru.

V.Krištopans pauda viedokli, ka valdības galvenais uzdevums ir nodrošināt sabiedrības drošību un makroekonomisko stabilitāti valstī. Tādēļ, runājot par konkrēto notikumu, V.Krištopans vēlreiz uzsvēra, ka jau vakar no rīta ir izveidota darba grupa noziedzīgā fakta izmeklēšanai. "Esmu par saticību, mieru un stabilitāti Latvijā un tā vārdā darīšu visu, lai vērstos pret jebkādām ekstrēmām izpausmēm," uzsvēra Ministru prezidents.

Ebreju kopienas pārstāvji atzina, ka Latvijas amatpersonu rīcība līdz šim un arī tagad bijusi adekvāta notikušajam, kas liecina par valsts oficiālās politikas nosodījumu ekstrēmisma un radikālisma izpausmēm. Abas puses augstu novērtēja attiecības starp Ebreju kopienu un Latvijas valdību, kuru pamatā ir savstarpēja cieņa un atbalsts.

Valdības preses departaments