VDK pēdas lielajā privatizācijā
Uldis DREIBLATS, speciāli Neatkarīgajai

   Neatkarīgās rīcībā nonācis dokuments, kas savulaik saprotamu iemeslu dēļ bijis pilnīgi slepens, - VDK telefonu grāmata. Šajā telefonu grāmatā var atrast papildu pierādījumus, ka vairāki gāzes kompānijas Itera Latvija vadītāji ir bijuši VDK elites pārstāvji - ārējās izlūkošanas nodaļas darbinieki.

Čekistu elite vienuviet
   Kā jau padomju laikos pierasts, astoņdesmitajos gados izdotā telefonu grāmata ir spilgti sarkanos vākos ar piezīmi krievu valodā «Pilnīgi slepeni». Telefonu grāmatā uzdoti gan VDK iekšējo un pilsētas telefonu numuri, gan darbinieku mājas un vasarnīcas tālruņu numuri.
   Visinteresantākā ir tā telefonu grāmatas lappuse, kurā blakus redzami vairāku sabiedrībā pašlaik pazīstamu lieluzņēmēju uzvārdi. Tā liecina, ka gāzes kompānijas Itera Latvija, vienas no lielākajām Latvijas gāzes (LG) akcionārēm, pārstāvji Juris Savickis un Jevgēņijs Kaupužs VDK strādājuši vienlaikus ar ietekmīgo naftinieku Vladimiru Komogorcevu.
   Jau iepriekš presē (Rīgas Balsī u. c.) ir pētīti Itera Latvija ietekmīgāko darbinieku amati VDK struktūrā. Itera Latvija prezidents Juris Savickis no 1982. līdz 1985. gadam bijis LPSR VDK 1. (izlūkošanas) daļas 2. nodaļas vecākais operatīvais pilnvarotais. Šī VDK struktūrvienība nodarbojās ar ārējo izlūkošanu, un tā čekistu aprindās skaitījās ļoti prestiža nodarbošanās. Vispār izlūkošanas daļas darbiniekiem pat kompartijas uzskaite tika kārtota Maskavā, tas nozīmē, ka šie darbinieki vismaz pa partijas līniju vietējiem priekšniekiem nemaz nepakļāvās.
   No 1985. līdz 1989. gadam J. Savickis vadīja LPSR VDK 1. daļas 1. nodaļu, kas bija augstākais līmenis čekā, - šī nodaļa nodarbojās ar nelegālo izlūkošanu. Pašlaik J. Savickis ar saviem bijušajiem darbabiedriem apvienojies asociācijā Fēlikss (nosaukta čekas dibinātāja Fēliksa Dzeržinska vārdā), kas ir tāds kā atvaļināto VDK darbinieku klubs.

Lieluzņēmumu akciju pircējs
   Savukārt J. Kaupuža vārds presē pirmoreiz parādījās pēc LG akciju publiskā piedāvājuma, kur šis kungs kompānijas Itera vārdā bija iegādājies vērtspapīrus vairāku miljonu latu vērtībā. J. Kaupužs ilgstoši vadījis LPSR VDK 1. daļas 4. nodaļu, kas nodarbojās ar politisko izlūkošanu, - tās darbinieku galvenais uzdevums bija citu valstu politisko procesu ietekmēšana Padomju Savienībai labvēlīgā virzienā. Acīmredzot šajā mākslā J. Kaupužs guva vērā ņemamus panākumus, jo 1989. gadā viņš tika paaugstināts par 1. daļas priekšnieka vietnieku.
   Negaidīti J. Kaupuža uzvārds nesen (19. aprīlī) parādījās Krievijas ietekmīgajā laikrakstā Argumenti i fakti un atkal - akciju pirkšanas sakarā. Šajā laikrakstā apgalvots, ka ar J. Kaupuža palīdzību Itera gatavojas pirkt Latvijas valstij piederošās Latvijas kuģniecības akcijas. Jāpiebilst, ka Argumenti i fakti autors gan savā rakstā ir pieļāvis ļoti daudz neprecizitāšu un balstījies uz nepierādāmām baumām, kas mazina uzticību šai publikācijai.

Itera - pieredzējis privatizētājs
   Tomēr nebūtu nekāds brīnums, ja Itera vēlētos piedalīties arī citu Latvijas uzņēmumu privatizācijā, un tad J. Kaupuža pieredze, protams, varētu noderēt. Pirmkārt, naudas šai kompānijai pietiek, par to liecina gan LG akciju iepirkšana (Iterai pieder jau vairāk nekā 21% šā energomonopola akciju), gan ievērojamā šīs kompānijas daļa (25%) gāzes piegādē Latvijai. Otrkārt, Iterai ir lieliska pieredze privatizācijas procesā, un par to liecina ne tikai fakts, ka šai kompānijai jau pieder vairāk LG akciju nekā visvarenajam Gazprom. Iespējams, J. Savicka draudzība un kopējās sporta nodarbības (teniss) ar Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektoru Jāni Nagli ir devušas savus augļus. Ne velti J. Naglis nenogurst aizstāvēt ārvalstu investoru intereses LG. Pēdējais šās darbības piemērs ir divu dienu vecais paziņojums, ka būtu jāpārdod vēl 2% Latvijas gāzes akciju, lai Latvijas valsts vispār vairs nevarētu ietekmēt šīs kompānijas darbību.
   Tāpat Latvijas politiķiem par piemēru varētu kalpot Iteras radītais mehānisms, kas dod signālu, kā pašiem gūt labumu no kāda uzņēmuma privatizācijas. Par Iteras sponsorējumiem politiķu atbalstam savulaik pieļāvuma formā presei stāstīja pats J. Naglis. Turklāt Itera Latvija kapitāla sadalījums liecina, ka kādi ietekmīgi Latvijas cilvēki par kaut kādiem nopelniem ir mācējuši pievienoties šim darījumam. Proti, divas trešdaļas Itera Latvija akciju pieder Delaverā reģistrētajai Itera International Energy LLC, kuras krievisko izcelsmi neviens neapšauba, un trešdaļa akciju - Šveicē reģistrētajai firmai Almera Investment AG, kuras latvisko izcelsmi ir visai grūti noslēpt.

© Neatkarīgā Rīta Avīze 2000 jūnijs Pārpublicējot un citējot norāde uz NEATKARĪGO obligāta

uz Noziegumi pret cilvēci