Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

23.02.2000.


Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga nosūtīja atbildes vēstuli Krievijas prezidenta vietas izpildītājam Vladimiram Putinam.
Prezidente vēstulē dara zināmu V.Putinam, ka 21.janvārī pasludinātais Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru Vasīlijs Kononovs atzīts par vainīgu civiliedzīvotāju noslepkavošanā vēl nav stājies spēkā, jo ir apelācijas kārtībā pārsūdzēts LR Augstākajā tiesā.
Pēc rakstītā, V.Kononovu tiesā par civiliedzīvotāju slepkavību, par kara noziegumu, viņu netiesā par antifašistisku darbību. V.Vīķe-Freiberga uzsver, ka Latvijas likumdošana paredz, ka uz personām, kas izdarījušas kara noziegumus, kriminālatbildības noilgums nav attiecināms. "Šādi noziegumi ir sodāmi, neatkarīgi no tā, kādas ideoloģijas paspārnē tie ir tikuši pastrādāti un neatkarīgi no šo noziegumu izdarījušo vecuma," sacīts vēstulē.
Latvijas prezidente Krievijas prezidenta vietas izpildītājam adresētājā vēstulē atzīmē, ka Latvijas kopš neatkarības atjaunošanas stingri un principiāli veido demokrātisku, atvērtu un tiesisku valsti un tās panākumus ir augsti novērtējušas tādas starptautiskas organizācijas kā ES, EDSO un Eiropas Padome. Prezidente raksta, ka rūpējoties par cilvēka tiesību ievērošanu savā valstī, mēs rādām labu piemēru visai starptautiskajai sabiedrībai. V.Vīķe-Freiberga apliecina V.Putinam, ka lemjot par V.Kononova tālāko likteni, Latvija stingri ievēros tiesiskās un starptautiskās prakses principus.

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home