Bijušo politieslodzīto un komunisma upuru starptautiskās asociācijas 
prezidija sēdē 1998.gada 10.novembrī pieņemtā 

ZAGREBAS REZOLŪCIJA

Ekselences ! 
Jaunākie vēsturiskie pētījumi pierāda, ka komunistiskās varas kundzības upuru skaits, pārsniedz 100 miljonus. Mēs, miljonu komunistiskās varas kundzības upuru pārstāvji, šodien pasaulei paziņojam savas prasības tā laika nāves sodu izpildīšanas, gadiem ilgu apcietinājumu un piespiedu darba, kā arī veselības kaitējumu radīto ciešanu atlīdzināšanai.

Kā pirmo soli mēs pieprasām publisku un morālu mūsu upuru atzīšanu no pašreizējās valdības puses, valdības, kuru mēs uzskatām par komunistiskās valdības tiesību pēcteci, īpaši no valstu, Padomju Savienības pēcteču puses, kura politisku iemeslu dēļ ir tiesājusi, sodījusi ar nāvi vai izvedusi cilvēkus no visām mūsu zemēm gadiem ilgam piespiedu darbam Padomju Savienībā. Ar upuru reabilitāciju no Maskavas augstākās militārās prokuratūras puses vai reabilitāciju tikai no mūsu valstu tiesu iestādēm nepietiek. Mēs pieprasām, lai tiktu atvērti mūsu zemju slepeno policiju arhīvi un lai tiktu pēc valstiski tiesiskiem principiem likumīgi tiesāti darbinieki, kuri ir atbildīgi par politiskajām vajāšanām.

Mēs pieprasām, lai tiktu papildināta starptautiski atzītā masu slepkavību definīcija par cilvēku 
grupu iznīcināšanu to atšķirīgās ideoloģiskās , politiskās vai reliģiskās pārliecības dēļ. 
Mēs norādām, uz prasībām, pēc nacistu režīma bijušo ieslodzīto piespiedu darba 
kompensācijām, kuras vēl mūsdienās tiek iesniegtas Vācijas Federatīvās republikas valdībai, kura atdarināšanas cienīgi ir pievērsusies pagātnei un kā nacistiskās Vācijas tiesību pēctece 
nacionālsociālistiskā režīma upuriem gadiem ilgi maksā kompensācijas, tātad uzskatot ka tiesībām pēc kompensācijas nav noilguma.

Mēs, komunistisko diktatūru pārdzīvojušie, izmantosim visas iespējas, lai par spīti grūtībām, radītu pareizu atspoguļojumu politiskajām vajāšanām un teroram, lai apkopotu upuru skaitu un dotu juridisku pamatu kompensāciju prasībām un palīdzībai.

Mēs iesniedzam šo apsūdzību un prasību Eiropas Padomei un Apvienotām Nācijām, lai arī pēc gadiem varētu atgādināt mūsu valdībām un tautām tos nacionālos un internacionālos pienākumus, kas saistīti ar mūsu mokpilnās vēstures apzināšanu un beznoilguma tiesībām saņemt kompensācijas no noziegumos vainīgajiem.


Prezidents Bela Krasznay
Viceprezidents Kneýovià
Priekšsēdētājs Roland Bude

uz Noziegumi pret cilvēci